Meno a priezvisko: František NOVOMESKÝ
Akademické tituly: Prof., MUDr., PhD.
Dátum narodenia: 12. septembra 1947
Miesto narodenia: Frýdek – Místek, ČR

VZDELANIE:
Lekárska fakulta UK Bratislava, Martin: 1972

VEDECKO-PEDAGOGICKÉ HODNOSTI:
Philosophiae doctor (PhD.): 1998
Docent v odbore SÚDNE LEKÁRSTVO: 1984
Profesor v odbore SÚDNE LEKÁRSTVO (Karlova univerzita, Praha): 1995
Téma profesorskej inauguračnej prednášky na KU Praha: Súdnolekárska expertíza smrteľných nehôd potápačov s dýchacím prístrojom

PRACOVNÉ ZARADENIE:
Prednosta Ústavu súdneho lekárstva a medicínských expertíz JLF UK a UNM v Martine: 1984 – doposiaľ

ODBORNÉ A VEDECKÉ AKTIVITY:
European Diving Technology Committee (EDTC) – zástupca SR, doposiaľ
European Underwater and Baromedical Society (EUBS) – člen, doposiaľ
Swiss Underwater and Hyperbaric Medical Society (SUHMS) – člen-korešpondent
Österreichische Gesellschaft für Unterwasser und Hyperbarmedizin (ÖGUHM) – člen

ZNALECKÁ ČINNOSŤ:
Stály súdny znalec v odvetví ZDRAVOTNÍCTVO
špecializácia SÚDNE LEKÁRSTVO A TOXIKOLÓGIA (491500)
HYPERBARICKÁ A POTÁPAČSKÁ MEDICÍNA (490709)

POTÁPAČSKÉ AKTIVITY:
29.7.1960 – zostrojil prvý dýchací prístroj typu Le Prieur
10.4.1967 – získal prvé oprávnenie instruktora potápania (Zväzarm)
1975 – 1985 – inštruktor potápačov VB (Ministerstvo vnitra)
1988 – 1993 – lektor potápačov-pyrotechnikov Útvaru rýchleho nasadenia (URNA) Federálneho
Ministerstva vnútra ČSFR
1988 – kurz servisu potápačskej techniky POSEIDON INDUSTRI AB (Göteborg, Švédsko)
2006 – člen výskumného tímu CMAS pre potápanie so zmesami NITROX vo vysokých nadmorských
výškach
2013 – autor monografie POTÁPAČSKÁ MEDICÍNA, vyd. Osveta, 2013, 2. vyd. 2014

MEDZINÁRODNÁ LICENCIA INŠTRUKTORA POTÁPANIA V ORGANIZÁCIÁCH:
International Association of Nitrox and Technical Divers (IANTD, USA):
IANTD Public Safety Diver Instructor Trainer
IANTD Advanced EANx Instructor Trainer
Association de Buceo (Costa Rica):
Instructor de Buceo *** Stars
CMAS
Instructor ***
PROTEC (A)
Extended Range Istructor
Instructor Trainer (PL-7)
DIWA (CH)
Oxygen Diver
Commercial Diver