Centrum HBO

Ponúkame Vám možnosť bezpečne a pod odborným dohľadom lekára absolvovať simulovaný „suchý“ dekompresný ponor do hĺbky 5O metrov. V hĺbkach pod 30m sa začínajú prejavovať príznaky dusíkovej narkózy. Simulované ponory do 50m v kontrolovanom prostredí umožňujú potápačom vyskúšať si “na vlastnej koži” vplyv zvýšeného parciálneho tlaku dusíka na svoje správanie a schopnosť “triezvo” uvažovať.

Ponoru sa môže zúčastniť až 11 potápačov naraz. Čas na dne v hĺbke 50 metrov je až 15 minút. Počas tohto času okrem zažitia dusíkovej narkózy, budete vypĺňať kognitívne testy, takže sami uvidíte ako ste ovplyvňovaní dusíkovou narkózou. So sebou si samozrejme môžete vziať aj potápačský počítač.

Počas ponoru budete dýchať vzduch a stupňovitá dekompresia prebehne na kyslíku. Celý ponor aj so stupňovitou dekompresiou trvá 112 minút. Ponor je vedený odborným personálom pod dohľadom lekára, pričom náš personál má dlhoročné skúsenosti s profesionálnym potápaním a hyperbarickou medicínou.

Priebeh ponoru je monitorovaný kamerovým systémom a v prípade problému je možné kedykoľvek prerušiť ponor, samozrejme po absolvovaní nutnej dekompresie. Pred ponorom je nutné absolvovať krátke vstupné vyšetrenie naším lekárom, po ktorom bude následovať krátka prezentácia ponoru s bezpečnostným poučením a exkurziou Centra HBO a potom prednáška Dr. Roberta Korima z potápačskej agentúry SDI/TDI/ERDI, venovaná problematike dusíkovej narkózy. Po ponore bude nasledovať prednáška Miroslava Rozložníka Ph.D, z DAN Europe Slovensko o potápačských nehodách a prevencii pred nimi a po nej bude krátka prezentácia vedúcej lekárky Centra HBO MUDr., Mgr. Eriky Kožákovej, MPH o hyperbarickej medicíne.

Celková doba trvania ponoru s prednáškami a vyšetrením je maximálne 5.hodín. V rámci simulovaných ponorov sa potápači môžu zapojiť aj do výskumu Dr. Rozložníka zameraného na sledovanie zmien hydratácie organizmu počas ponoru.

Podmienky účasti:
– minimálny vek 18 rokov,
– potápačská kvalifikácia OWD, alebo ekvivalent,
– nutná lekárska prehliadka lekárom Centra HBO pred ponorom,
– nezabudnúť si priniesť potápačský logbook pre potvrdenie ponoru
– a taktiež nezabudnúť si priniesť USB kľúč (min. 32 GB) na nahratie videozáznamu z ponoru

Odporúčame nepotápať minimálne 24 hodín pred a po suchom ponore. Pred ponorom je vhodné sa dostatočne hydratovať. Po ponore je nutné minimálne 24 hodín sa nevystavovať zvýšenej telesnej námahe, nesaunovať sa, nekúpať sa v horúcej vode, ale taktiež nepožívať alkoholické nápoje.

V cene ponoru je 100% bavlnené oblečenie do hyperbarickej komory, certifikát o absolvovaní ponoru, občerstvenie (voda, káva, čaj), záznam z ponoru, vstupne vyšetrenie a odborné prednášky venované potápačskej problematike.

Vaše Centrum HBO Bratislava

CENTRUM HBO, Hraničná 18, 821 05 Bratislava
Tel. +421 (0)2 58 318 318, info@centrumhbo.sk,
www. centrumhbo.sk