Tomáš a Andrea Kiss
AKITO diving team
Inštruktori v agentúre SDI/ TDI/ ERDI.
Zakladatelia AKITO diving tímu, ktorý bol založený so zameraním na výcvik s dôrazom na bezpečnosť, podporu pre vedecké potápanie a archeológiu, podvodnú fotografiu a dokumentáciu pomocou fotogrametrických metód, podporu ochrany podvodného prostredia a kultúrneho dedičstva.

Spolupráca na projektoch s nasledujúcimi inštitúciami:
Trnavská univerzita v Trnave, Katedra klasickej archeológie
Archeologický ústav Praha
Museo del Desierto, Mexiko
University of Zadar – Project Adrias
University of Cyprus – MARELab