Prof. MUDr. František NOVOMESKÝ, PhD.  

prednosta 

ÚSTAV SÚDNEHO LEKÁRSTVA A MEDICÍNSKYCH EXPERTÍZ

Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského

Univerzitná nemocnica Martin    

Kollárova 2

M A R T I N

OSOBNÝ PROFIL

Prof. MUDr. František Novomeský, Ph.D. (narozen 1947 ve Frýdku-Místku), přednosta Ústavu soudního lékařství a medicinských expertiz Jesseniovy lékařské fakulty UK v Martině (SR), patří se 60 lety aktivní potápěčské praxe k nestorům potápění a potápěčské medicíny v Československu. Po studiu na Lékařské fakultě UK v Bratislavě a Martině se začal kromě soudního lékařství profesionálně orientovat na problematiku medicíny potápění, zejména na soudnělékařské zkoumání a posuzování příčin a následků přežitých i smrtelných nehod potápěčů. V problematice medicíny potápění posléze habilitoval jako docent a inauguroval jako řádný univerzitní profesor. Je členem Evropské společnosti pro potápěčskou a hyperbarickou medicínu (EUBS), Švýcarské společnosti pro potápěčskou a hyperbarickou medicínu (SUHMS) a  Rakouské společnosti pro potápěčskou a hyperbarickou medicínu (ÖGUHM). V roce 2019 mu byl udělen titul člena „honoris causa“ České společnosti hyperbarické a letecké medicíny České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Je autorem knihy „Potápěčská medicína“, v současnosti připravuje přepracovanou anglickou verzi této knihy spolu s prof. Akinem. S. Toklu, ředitelem Institutu potápěčské medicíny Univerzity v Istanbulu (TR). Je aktivním instruktorem potápění v systému IANTD.