Vystudovala jsem Vysokou školu chemickou technologickou, obor ochrana životního prostředí. K Hasičskému záchrannému sboru ČR (MV-generální ředitelství HZS ČR) jsem nastoupila v roce 2009 na pozici technika chemické služby. Od roku 2014 mi do okruhu pracovních činností přibyly i činnosti spojené se zajištěním potápěčských skupin u HZS ČR. Od 1. 2. 2017 přestupuji k HZS hl. města Prahy na pozici vedoucí oddělení chemické služby.

Téma přednásky: Potápěčské skupiny HZS ČR

obsah: Informace o zajištění činnosti potápěčských skupin u Hasičského záchranného sboru ČR. Seznámení se systémem tzv. opěrných bodů, vybavením technikou a věcnými prostředky, vzděláváním a odbornou přípravou.