MUDr. Veronika RYBÁROVÁ

  • interná doktorandka Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz v Martine
  • zaoberá sa forenznou expertízou nehôd rekreačných aj profesionálnych potápačov
  • absolventka vedeckého štipendia v centrále DAN Europe (Divers Alert Network), Taliansko
  • držiteľka titulu DAN Research Specialist
  • zástupca Slovenskej republiky v European Diving Technology Committee