Lukáš Brychlec

Záchranář SZS ČSS, ČSS Cave diver, ASTD Instruktor, ČSS/CRAA instruktor.