Technický potápěč nad jehož výkony se tají dech!

Přednáška bude na téma: akce za rok 2016